• امروز : شنبه - ۲ مرداد - ۱۴۰۰
  • برابر با : Saturday - 24 July - 2021

شاخص های منتخب ولی نعمتان /حمزه فیضی پور

17دی
شاخص های منتخبِ ولی نعمتان /حمزه فیضی پور

شاخص های منتخبِ ولی نعمتان /حمزه فیضی پور

کسی که خود را در معرض انتخاب مردم به عنوان ” ولی نعمتان” و اربابان اصلی قدرت قرار می دهد باید چند مولفه یا شاخص با خود داشته ویا با وجود تمام با آن همراهی نماید ودرضمیر خویش نهادینه کند