• امروز : جمعه - ۸ مرداد - ۱۴۰۰
  • برابر با : Friday - 30 July - 2021

شاهرخی قبادی در لحظه ثبت نام: ابتدا مدتی از پذیرش کاندیداتوری در این دوره خودداری نمودم/وحدت دور از انتظار نیست./ پس از ما برخی پروژه های کوهدشت ناکام ماند.

28آذر
شاهرخی قبادی در  لحظه ثبت نام: ابتدا مدتی از پذیرش کاندیداتوری در این دوره خودداری نمودم/وحدت دور از انتظار نیست./ پس از ما برخی پروژه های کوهدشت ناکام ماند.

شاهرخی قبادی در لحظه ثبت نام: ابتدا مدتی از پذیرش کاندیداتوری در این دوره خودداری نمودم/وحدت دور از انتظار نیست./ پس از ما برخی پروژه های کوهدشت ناکام ماند.

رشاهرخی قبادی در لحظه ثبت نام: ابتدا مدتی از پذیرش کاندیداتوری در این دوره خودداری نمودم/وحدت دور از انتظار نیست./ پس از ما برخی پروژه های کوهدشت ناکام ماند.