• امروز : سه شنبه - ۱۲ مرداد - ۱۴۰۰
  • برابر با : Tuesday - 3 August - 2021

فیضی

08خرداد
” تئوری فشار ” وپیش بینی چگونگی عکس العمل انسانها برای تحقق  خواسته هایشان

” تئوری فشار ” وپیش بینی چگونگی عکس العمل انسانها برای تحقق خواسته هایشان

مرتن به عنوان یک جامعه شناس با هدف تبیین و کشف رابطه ی ” علت و معلولی ” پدیده های اجتماعی ” تئوری فشار” را مطرح کرده است . بر اساس این تئوری و توصیف دو ساختار می توان عامل یا عوامل بروز و ظهور رفتار انحرافی و افزایش کجرویها را در جامعه تحلیل کرد :